• Witamy na naszej stronie!
  • Zadzwoń teraz! +48 58 669 22 02
  • Gdynia
  • ul. Prostokątna 3
  • Email
  • info@esmsystems.com.pl
  • Otwarte
  • Pn- Cz 8-16 Pt 8-15

Ochrona środowiska naturalnego

PRODUKCJA 
Aktualna emisja do powietrza pochodząca z zastosowanych klejów i lakieru jest niższa od wartości określonej w obowiązujących normach. Produkty uboczne drewna i papieru są wykorzystywane przy produkcji energii. Pozostały gips jest utylizowany zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

DYSTRYBUCJA 
Do przewożenia surowców i gotowych wyrobów wykorzystujemy transport samochodowy i morski. Wyroby gotowe dostarczamy bezpośrednio na teren budowy. Opakowania składające się z drewna i tektury są przetwarzane. Palety drewniane są powtórnie wykorzystywane.

MONTAŻ 
Przy mocowaniu nie ma żadnych szkodliwych emisji do środowiska. Montaż wykonywany jest za pomocą elektrycznych narzędzi ręcznych. Pył gipsowy i wiórowy jest zbierany i utylizowany zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

UŻYTKOWANIE 

 W trakcie użytkowania systemu Gustafs Panel System® nie do chodzi do żadnych groźnych dla środowiska emisji. Do korzystania z paneli nie jest potrzebna energia. Czas użytkowania szacuje się na ponad 30 lat.

TEST EMISJI 
Przeprowadzono test emisji zgodnie z metodą FLEC (Field and Laboratory Emmission Cell). Rezultaty po 4 tygodniach: sumaryczna zawartość lotnych związków organicznych TVOC < 10 μg/(m2x h). Żadna substancja nie wykazywała emisji na poziomie wyższym niż 5 μg/(m2 x h).

DEMONTAŻ 
W trakcie rozbiórki nie zachodzą żadne niebezpieczne emisje.

PRODUKTY UBOCZNE
Po demontażu profile aluminiowe mogą być powtórnie użyte. Drewniane listwy są wykorzystywane jako źródło energii, a panele składowane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Listwy są wykorzystywane jako źródło energii, a panele składowane są zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Czas użytkowania paneli Gustafs Panel System® szacowany jest na 30 lat.

Katalogi i foldery do pobrania