Uniwersytet Muzyczny Frederyka Chopina w Warszawie

Dostawa i montaż ustrojów akustycznych.