Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach

Remont i modernizacja pomieszczeń.